Những ảnh hưởng từ thiết bị đến chất lượng phiên dịch

Trong nghề khó khăn nhất của các nghề về phiên dịch chính là nghề về phiên dịch cabin chính là một trong nghề khó ngăn nhất vì nghề này phụ thuộc vào kỹ năng rất nhiều, bạn gần như phải có các động thái gần như là liên tục để có thể vừa nghe vừa dịch và từ đó mức lượng của nhóm nghề về phiên dịch cabin này cũng là một trong những nhóm mức lương có tiền cao nhất hiện nay.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *